Декларация за защита на личните данни

Балкан Стар оценява проявения от вас интерес към нашите изделия и посещението ви в този уебсайт. Защитата на вашите лични данни е важна за нас и искаме да се чувствате комфортно, когато посещавате нашия уебсайт. Защитата на поверителността при обработка на вашите лични данни за нас е важна грижа, на която отделяме специално внимание по време на деловите ни отношения. Личните данни, събрани по време на посещенията в нашия уебсайт се обработват при нас в съответствие със законовите изисквания, валидни в страните, в които се поддържа този уебсайт. В допълнение нашата политика за защита на данните отговаря за Кодекса на поведение при защита на данни, който се прилага навсякъде вБалкан Стар. Уебсайтът на Балкан Стар обаче може да включва връзки към други интернет страници, които не са обхванати от настоящата Декларация за защита на личните данни.

Кодекс на поведение на Балкан Стар при защита на личните данни

Събиране и обработка на лични данни

Когато посещавате нашия уебсайт, уеб сървърът автоматично записва вашия IP адрес, мрежата, от която получавате достъп до нас, страниците, които посещавате, и датата и продължителността на вашето посещение. Личните данни се съхраняват само ако вие изявите желание за това, например в при регистрация, при проучване, конкурс или при изпълнението на договор.

Използване и разкриване на лични данни и посочване на целите

Балкан Стар ще използва личните ви данни единствено за нуждите на техническата администрация на уебсайта, на администрация за работа с клиенти, както и за проучвания във връзка с изделия и маркетинг, и то само в степента, която е необходима във всеки конкретен случай. Ние бихме разкрили вашите данни единствено пред правителствени органи в случаите, когато това се изисква по закон. Нашите служители, представители и дилъри за задължени от нас да се съобразяват с изискванията за конфиденциалност.

Свобода на избор

Бихме искали да използваме вашите данни, за да ви информираме за нашите изделия и услуги, и когато е уместно – да поискаме вашето мнение. Вашето участие, естествено, е напълно доброволно. Ако не сте съгласни, можете да ни уведомите по всяко време, така че ние съответно да ограничим използването на вашите данни. Моля обърнете се към съответния уебсайт за повече информация.

„Бисквитки”

Балкан Стар използва „бисквитки” (cookies) за записване на предпочитанията на посетителите, за да можем да оптимизираме дизайна на нашия уебсайт. „Бисквитките” представляват малки файлове, които се записват на вашия твърд диск. Те облекчават навигацията и улесняват използването на нашия уебсайт. Това ни позволява да публикуваме съдържание, което по-точно отговаря на вашите нужди, и по този начин да подобрим предоставяните от нас услуги. „Бисквитките” могат да се използват, за да се установи дали е имало предишен контакт между нас и вашия компютър. Идентифицира се само „бисквитката”, записана на вашия компютър. Личните данни също могат да се записват в „бисквитки”, ако вие сте се съгласили с това, например за да улесни сигурния онлайн достъп, което изисква отново да въведете потребителското си име и парола.
Повечето браузъри автоматични приемат „бисквитки”. Вие можете да забраните записването на „бисквитки” на вашия твърд диск, като настроите своя браузър така, че да не приема бисквитки. Точните инструкции как се прави това могат да бъдат намерени в инструкциите за работа с вашия браузър. Вие можете да изтриете по всяко време „бисквитките”, записани на вашия твърд диск. Ако предпочитате да не приемате „бисквитки”, вие пак ще можете да посещавате нашия уебсайт, но това може да доведе до намалена достъпност на услугите, които нашият уебсайт предоставя.

Сигурност

Балкан Стар използва средства за техническа и организационна сигурност, за да защити данните, които са под наш контрол, срещу случайно или преднамерено манипулиране, загуба и унищожаване, както и срещу достъп на лица без право на това. Нашите процедури за сигурност непрекъснато се усъвършенстват с навлизането на нови технологии.

Freedom of Information

При подаване на писмена молба Балкан Стар  или представител на компанията ще ви информира с незабавно с писмо какви лични данни са съхранени при нас в съответствие с действащото законодателство. Ако тези данни се окажат неверни, по ваша молба ние ще коригираме съответната информация; при това като регистриран потребител вие имате право да преглеждате, изтривате или променяте сами личните си данни.
Ако имате въпроси, отнасящи се до обработката на вашите лични данни, вие можете да се обърнете към нашия главен корпоративен служител по защита на данните, който заедно със своя екип е на ваше разположение за въпроси, предложения или оплаквания.

Юридически отдел
Балкан Стар Аутомотив ЕООД
 

Новини