Програма за спонсорство

Благодарим, че разглеждате Балкан Стар като потенциален партньор за спонсорство.
Ние осъзнаваме значимата роля, която нашата компания играе като лидер в предоставянето на интегрирани автомобилни решения в България. Като такъв ние предоставяме подкрепа за подходящи дейности, проекти и организации, които са от полза за нашето общество.

Какво е спонсорство?

Нашето виждане за спонсорството е подкрепа за индивид, екип, организация, програма или събитие в замяна на правото да се използва последното за промотиране марката на Балкан Стар или продуктовите марки от портфолиото на компанията и/или услугите, които Балкан Стар предоставя. Затова спонсорството  се оценява в зависимост от неговата приложимост към корпоративната и продуктовите марки на Балкан Стар.

Какви предложения са подходящи за разглеждане?

Фокусът на спонсорската програма на Балкан Стар основно се концентрира в:
1. Спорт, медиа, развлечения и/или лайфстайл,
2. Инспириращи презентатори на марките или професионални организации и сдружения.

С предимство се ползват предложения, които:

• попадат в поне една от нашите основни области на спонсориране;
• отговарят на нашите корпоративни ценности;
• осигуряват голям достъп до потенциални клиенти, които са емоционално обвързани с обекта на спонсорство;
• предоставят значителни предимства, които могат да се използват при маркетинговите и бизнес отношенията;
• нямат подкрепа от конкурентни доставчици на автомобили или услуги за автомобили;
• предоставят възможност за въвличане на служителите, дистрибуторите, клиентите на Балкан Стар и широката българска общественост.

и организации, които:

• са надеждни и разполагат с доказана квалификация в управлението на спонсорски или общественозначими инициативи, включително успешно организирани промоции;
• са демонстрирали опит в добавянето на стойност за партньорската организация (спонсора);
• са в състояние да предоставят задоволителна информация за управленския си екип и своето финансово състояние;
• предоставят възможност за адекватна реакция на запитването във времето.

Кои предложения не са подходящи?

Балкан Стар няма да разглежда предложения, които:

• представляват заплаха за общността и/или околната среда;
• засягат или дискриминират малцинствени групи;
• не отговарят на антикорупционните практики, общите етични правила и законодателството на България и Европейския съюз;
• са спонсорирани от конкурент на Балкан Стар.

Предложенията за спонсорство трябва да съдържат:
1. Основни детайли за събитието, програмата, проекта (например място на провеждане, дати и т.н.). Това еднократно събитие ли е или годишна програма/инициатива?
2. Демографски данни за посетителите, аудиторията или участниците (напр. средна възраст, местожителство и т.н.).
3. Обобщен план, включващ планираните и одобрени маркетингови дейности, рекламни схеми и планирания бюджет за реклама;
4. Информация за другите спонсори, които са приели да подкрепят събитието или проекта;
5. Обхватен списък на предимствата,включително какво е тяхното отношение към Балкан Стар и продуктите/услугите на компанията;
6. Времеви рамки на подготовката на събитието и провеждането му, включително най-важните крайни срокове.
7. Препоръки на вашата организация, включително информация за основните лица, въвлечени в проекта или събитието
8. Изявление дали вашата организация е в някакви отношения с Балкан Стар или има възможност да станем бизнес партньори;
9. Стойност на търсената от вас подкрепа.

Ориентация във времето

За съжаление броят търсещи подкрепа инициативи и проекти винаги ще надвишава разполагаемия бюджет и по тази причина не можем да гарантираме подкрепата си за проекти, дори те да са изключително подходящи и с голяма стойност за нас. Моля имайте предвид период от поне 3 месеца от времето на представяне на проекта/инициативата, за да обработим вашето запитване

Процес на оценяване:

• Всички запитвания се преглеждат от Ръководител PR и корпоративни комуникации, за да се установи уместността, приложимостта и необходимите ресурси. За допълнителна информация при необходимост с вас може да се свърже PR или маркетингов специалист от Балкан Стар.
• Препоръчаните предложения се представят на ресорните директори или на управителите за разглеждане.
• Кандидатите се уведомяват за взетото решение.
Предложения могат да бъдат изпращани: по email до PR и корпоративни комуникации office@balkanstar.com и трябва да съдържат пълни данни за контакт (имена, електронна поща, телефон).

Новини