Финансиране

Балкан Стар предлага  надеждно финансиране на покупките, като има за свой партньр Алианц Лизинг България. Ние сме разработили различни гъвкави схеми за финансов и оперативен лизинг, благодарение на които клиентите ни да останат напълно обслужени и удовлетворени.

Индивидуално за клиентите на Балкан Стар могат да бъдат предложени и специални оперативни лизингови схеми през дъщерната компания Юрорент. Тези оферти са от типа ALL INCLUSIVE и включват разходите за покупка на автомобила, застраховки и такси, сервизни обслужвания и др. Това финансиране предоставя на собственика възможност да ползва най-новите модели при ясен и лесно прогнозируем месечен счетоводно признат разход, да намали кредитната експозиция на компанията и да остави цялата административна и техническа грижа за автомобила в ръцете на висококвалифицирани професионалисти.

Новини