СТАЖАНТСКИ ПРОГРАМИ

Основната цел на нашите стажантски програми е откриване и задържане на таланти. Затова ежегодно участваме в различни карирени форуми и представяне в университетите, където имаме възможност да се запознаем с Вас. За нас всеки студент, който демонстрира проактивност, обучава се в релевантна за дадената стажантска програма специалност и е с позитивна нагласа, може да се превърне в потенциален кандидат. Ние се отнасяме с нужната сериозност към този процес, поради което започваме планирането на стажантските програми още през предходната календарна година. Осигуряваме прозрачен и максимално обективен процес по подбор, преминаващ в няколко фази. И на финала оценяваме представянето на нашите стажанти, както и те оценяват своите ментори и програми.

Ние вярваме в способностите и свежия поглед на младите хора. Вярваме в желанието и стремежа към професионално развитие на студентите. Вярваме, че бихте могли да бъдете наши достойни колеги в бъдеще. А вие в какво вярвате?

Новини

Стажантски програми

В момента няма свободни позиции